Wat doen we

Kelderlekkages

  • Kelderlekkages
  • Kelderlekkages
  • Kelderlekkages
  • Kelderlekkages

Lekkage of vocht in kelders is een veelvoorkomend en bovenal vervelend probleem. Gelukkig biedt Perfusie B.V. met unieke injectietechnieken een passende oplossing om vochtproblemen in de kelder te verhelpen en voorkomen.

Lekkages of doorslaand vocht ontstaan doordat grond- en/of regenwater de kelderconstructie binnendringt. Door de constructie te injecteren met Perfuseal A10 (een waterkerende gel), worden de aanwezige lekkages verholpen. Perfuseal A10 is een door Perfusie zelf ontwikkelde injectievloeistof, die tijdens injectie dezelfde viscositeit (dikte) als water heeft. De vloeistof wordt onder een zeer nauwkeurig in te stellen druk, in de constructie geïnjecteerd (geperst) en baant zich eenzelfde weg door de constructie als water. Door de reactie van de componenten ontstaat een flexibele waterkerende gel. Resultaat: een waterdichte kelder.

De bijzondere injectietechniek wordt  toegepast bij o.a. de volgende constructies:

  • lekkende dilataties
  • doorvoeringen
  • gemetselde kelderconstructies
  • betonnen constructies
  • kimaansluitingen
  • grindnesten 
Filmpje afspelen Filmpje afspelen
Principe injecteren gemetselde keldermuren
Filmpje afspelen Filmpje afspelen
Principe injecteren keldervloer