Referenties

  • 100 Kelders Amsterdam
  • 100 Kelders Amsterdam
  • 100 Kelders Amsterdam

21.01.2016

100 kelders Amsterdam

Perfusie heeft in 2015 een groot project aangenomen waarbij er in totaal 100 kelders geïnjecteerd moeten worden in “De Krommerdt" in Amsterdam West. De werkzaamheden zijn gestart in september 2015 en de laatste kelder wordt naar verwachting opgeleverd begin maart 2016.

Op de Admiraal de Ruijterweg zijn 40 kelders behandeld met elk  een oppervlak van 90m². Deze kelders zijn inmiddels waterdicht opgeleverd. Momenteel worden er 60 kelders met verschillende afmetingen (van klein tot groot) behandeld in de wijk “de Krommerdt”.

In alle kelders worden de buitengevels geheel gedobbeld (een verticaal scherm aangebracht doormiddel van injectie). Daarnaast worden alle kimaansluitingen (aansluitingen tussen wand en vloer) van zowel de buiten als binnenwanden geïnjecteerd. Aanwezige lekkages in de keldervloeren worden eveneens geïnjecteerd.

Het uitgevoerde werk wordt gecontroleerd d.m.v. lansen. Hierbij wordt de grondwaterstand gedurende het gehele injectieproces kunstmatig verhoogd en worden er lansen aan de buitenzijde van de kelder in de grond aangebracht waardoor water wordt geïnjecteerd. Op deze manier wordt een langdurige regenbui nagebootst en wordt zekerheid verkregen dat de kelderboxen in de toekomst niet weer onder water komen te staan.

Tijdens het project is er een constante bezetting van 4 ploegen van 2 personen. Speciaal voor dit project zijn er mobiele injectiekarren ontwikkeld, die makkelijk te verplaatsen zijn en weinig ruimte in beslag nemen. Deze karren zijn zo compact, dat ze op de stoep kunnen staan en er niet onnodig parkeerplaatsen bezet worden gehouden.

Lees hier meer over de theorie achter de gebruikte techniek