Referenties

  • Oldegaarde
  • Oldegaarde
  • Oldegaarde
  • Oldegaarde

20.12.2012

Oldegaarde

Perfusie is benaderd om alle lekkages in de kelderbergingen van 2 wooncomplexen aan de Oldegaarde te Rotterdam  op te sporen en te verhelpen. In totaal zijn er in 42 bergingen lekkages opgespoord en verholpen.

Lekkages in bergingen wordt vaak veroorzaakt door  veroudering aan constructies/achterstallig onderhoud. Hierdoor kunnen scheuren ontstaan in de wanden en vloeren, met alle gevolgen van dien.

Om tot de kern van het probleem door te dringen, wordt er doormiddel van lansen, een langdurige regenbui nagebootst en wordt de grondwaterstand tijdelijk en plaatselijk verhoogd. De lekkages die hierbij aan het licht komen  worden aangeboord  en daarna met Perfuseal A10 geïnjecteerd.  Perfuseal A10 is een (na reactie) waterdichte/flexibele gel die de lekkage afdicht.

Na het injecteren worden de boorgaten en scheuren netjes afgewerkt met een speciale snelcement.  Dit wordt zorgvuldig aangebracht en eenmaal droog,  zijn de gaten vrijwel onzichtbaar.

Lees hier meer over de theorie achter de gebruikte techniek