Referenties

  • 42 Kelderbergingen In Stein
  • 42 Kelderbergingen In Stein
  • 42 Kelderbergingen In Stein
  • 42 Kelderbergingen In Stein

19.01.2017

42 kelderbergingen in Stein

Perfusie is weer terug in Stein voor het waterdicht maken van 42 kelders in opdracht van een woningbouwvereniging. De werkzaamheden zijn eind november dit jaar aangevangen en duren naar verwachting tot eind maart 2017.

In het metselwerk van de buitenste kelderwanden wordt een waterkerend scherm aangebracht d.m.v. injectie met Perfuseal A10. Het totaal te behandelen oppervlakte bedraagt ca. 615 m¹. Daarnaast wordt de kimaansluiting (aansluiting tussen wand en vloer) van de te behandelen buitenmuren geïnjecteerd met Perfuseal A10, dit bedraagt ca. 355 m¹. Indien nodig worden watervoerende scheuren in de vloer ook meegenomen in het werk. Ten slotte wordt d.m.v. lansen (het kunstmatig verhogen van de grondwaterstand en nabootsen van een langdurig harde regenbui) gecontroleerd of de werkzaamheden succesvol zijn uitgevoerd. 

Lees hier meer over de theorie achter de gebruikte techniek